aj vy si zaslúžite náš profesionálny prístup

   

zrealizujeme
firemné podujatia, prezentácie
otvorenie filiálok, výstavy
výročia firmy, stretnutia klientov
športové víkendy, firemné večierky

komplexné riešenia
aj samostatné služby

grafické štúdio, grafický design
príprava a realizácie kreatívnych nápadov
projekcia, výroba video filmov, ozvučenie, nasvietenie
zabezpečenie orginálnych umeleckých programov
produkčné zabezpečenie akcií

 

 

Point Art Pro, s.r.o.
Trenčianska 36, 821 09 Bratislava
e-mail: pointartpro@pointartpro.sk
tel.: 02 / 5363 3271 - 73

© General Design-Alexander Klinko, 2003

24. 12. 2003